Hướng dẫn đăng ký dịch vụ VPS trên Vietserver.vn

Lưu ý: 

Trước khi đăng ký dử dụng VPS quý khách hàng cần có số dư trong tài khoản lớn hơn hoặc bằng giá trị sản phẩm đăng ký.

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản Vietserver.vn Tại đây

 

Dịch vụ Cloud VPS Việt Nam: Tại đây

Dịch vụ Cloud VPS USA: Tại đây

 

Giao diện đăng ký dịch vụ VPS Việt Nam:

(Đăng ký dịch vụ VPS USA tương tự).

1

Quý khách hàng Click chọn đăng ký dịch vụ sẽ chuyển đến giao diện tiếp theo.

2

Ở giao diện này, quý khách hàng sẽ chọn số lượng VPS, nhập mật khẩu cho VPS, hệ điều hành, thời hạn, Click chọn tôi đã đồng ý với Chính sách sử dụng.

Sau đó chọn THANH TOÁN

 

Lưu ý: Mật khẩu sẽ là mật khẩu để kết nối vào VPS (username mặc định là administrator), quý khách hàng có thể thay đổi username và mật khẩu trong lần kết nối đầu tiên. 

Mật khẩu khi khởi tạo không chứa ký tự đặc biệt đầu tiên và không bao gồm ký tự đặc biệt "$" 

 

Sau khi thanh toán thành công quý khách hàng vui lòng đợi 1-2 phút để hệ thống khởi tạo VPS.

VPS sẽ được hiển thị trong phần dịch vụ đang sử dụng.

Thông tin VPS sẽ được gửi về mail của quý khách hàng ngay khi khởi tạo xong. 

 

Hướng dẫn bảo mật VPS: Tại đây