Dịch vụ Cloud VPS Việt Nam

Cloud VPS Việt Nam

Cloud VN #1

149,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #2

179,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #3

229,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #6

1,090,000

VND / Tháng

 • CPU: 8 CPU
 • RAM: 16 GB
 • SSD: 120 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #5

579,000

VND / Tháng

 • CPU: 4 CPU
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 90 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #4

329,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 60 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ