Dịch vụ Cloud VPS Việt Nam

Cloud VN #1

149,000 VND / THÁNG


CPU: 1 CPU

RAM: 1 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #2

179,000 VND / THÁNG


CPU: 1 CPU

RAM: 2 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #3

229,000 VND / THÁNG


CPU: 2 CPU

RAM: 2 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #6

1,090,000 VND / THÁNG


CPU: 8 CPU

RAM: 16 GB

SSD: 120 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #5

579,000 VND / THÁNG


CPU: 4 CPU

RAM: 8 GB

SSD: 90 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud VN #4

329,000 VND / THÁNG


CPU: 2 CPU

RAM: 4 GB

SSD: 60 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ