Dịch vụ Cloud VPS USA DC 3

Cloud VPS USA 3 tại Việt Server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo tại Mỹ. Trang bị ổ cứng SSD cho tốc độ nhanh nhất, hỗ trợ 24/24, dùng thử miễn phí

Cloud USA #1

129,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 1 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #2

159,000

VND / Tháng

 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #3

179,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 2 GB
 • SSD: 30 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #4

319,000

VND / Tháng

 • CPU: 2 CPU
 • RAM: 4 GB
 • SSD: 60 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #5

579,000

VND / Tháng

 • CPU: 4 CPU
 • RAM: 8 GB
 • SSD: 90 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #6

919,000

VND / Tháng

 • CPU: 8 CPU
 • RAM: 16 GB
 • SSD: 120 GB
 • Bandwidth: Không giới hạn
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • IPv4: 1 Địa chỉ