Dịch vụ Cloud VPS USA

Cloud USA #1

129,000 VND / THÁNG


CPU: 1 CPU

RAM: 1 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #2

159,000 VND / THÁNG


CPU: 1 CPU

RAM: 2 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #3

179,000 VND / THÁNG


CPU: 2 CPU

RAM: 2 GB

SSD: 25 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #4

319,000 VND / THÁNG


CPU: 2 CPU

RAM: 4 GB

SSD: 60 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #5

569,000 VND / THÁNG


CPU: 4 CPU

RAM: 8 GB

SSD: 90 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ

Cloud USA #6

919,000 VND / THÁNG


CPU: 8 CPU

RAM: 16 GB

SSD: 120 GB

Bandwidth: Không giới hạn

Ethernet Port: 1000 Mbps

IPv4: 1 Địa chỉ