Dịch vụ Dedicated Việt Nam

Dedicated Việt Nam

Dedicated VN #1

1,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 32GB ECC Memory
 • SSD: 480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Còn hàng

Dedicated VN #2

2,490,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 64GB ECC Memory
 • SSD: 480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Còn hàng

Dedicated VN #3

2,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 96GB ECC Memory
 • SSD: 480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Còn hàng