Dịch vụ Dedicated USA

Dedicated USA

Dedicated USA #1

1,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 32GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng

Dedicated USA #2

2,490,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 64GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng

Dedicated USA #3

2,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 96GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng

Dedicated USA #4

3,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 128GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng

Dedicated USA #5

4,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 192GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng

Dedicated USA #6

5,990,000

VND / Tháng

 • CPU: Dual E5-2600 | 16 Cores 32 Threads
 • RAM: 256GB ECC Memory
 • SSD: 2x480GB SSD
 • Số lượng IPv4: 1 IP
 • Ethernet Port: 1000 Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tình trạng: Hết hàng